Susijusios nuorodos
Susijusios nuorodos

Gedvilienė G., Bortkevičienė V., Tūtlys V., Vaičiūnienė V., Stancikas E., Staniulevičienė D.,
Krivickienė V., Vaitkevičius R.,  Gedvilas P. (2015). Suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų plėtra. Vytauto Didžiojo Universitetas. Versus Aureus. Vilnius. Link. In the Internet:  http://sbk.vdu.lt/wp-content/uploads/2014/05/2015_Suaug_bendr_    komp_pl_vidaus-lankai.pdf

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras  http://www.kpmpc.lt

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija http://www.smm.lt

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija   http://www.socmin.lt

Lietuvos darbo birža  www.ldb.lt

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija  : www.lssa.smm.lt

Qualifications and Vocational Education and Training Development Centre (2013). Lithuania. VET in Europe – Country Report. Vilnius

Qualifications and Vocational Education and Training Development Centre Qualifications and Vocational Education and Training Development Centre  (2010) A bridge to the future European policy for vocational education and training 2002-10, National policy report – Lithuania, Vilnius. http://www.kpmpc.lt/Skelbimai/12-06-VET-policy-report-ReferNetLT.pdf

Lietuvos statistikos departmentas, www.stat.gov.lt

 

 

Dalintis