Mokymo pasiūlymo radimas
Čia Jūs rasite nuorodas į tinklapius apie profesinį technologinį mokymą, skirtą vyresniems kaip 40-45 metų amžiaus asmenims.

 

Savęs Ugdymas

 

Effective methodologies for enhancement of self-esteem of 45+

http://www.sdcentras.lt/pr_gold/GOLDEN    _vadovasEN.pdf.

Projektas The Nordic+ Senior Golden Examples. Šio projekto rezultatas – nauji mokymosi bei žinių ir gebėjimų lavinimo metodai senjorams.   Projekto metu buvo išanlizuotos senjorų mokymosi problemos, kliūtys, jų priežastys bei pateiktos rekomendacijos kaip gerinti mokymosi galimybes.

 

Effective methodologies for motivation to further education / job of 45+

http://www.keycompetenceskit.eu/kck/en/   m5unit5.html
ES Mokymosi visą gyvenimą programos projekte KeyComp sukurti bendrųjų kompetencijų lavinimo moduliai įvairioms tikslinėms grupėms (įskaitant vyresnius negu 45 metų amžiaus žmones).

http://sbk.vdu.lt.

Europos socialinio fondo ir Lietuvos mokslo tarybos finansuotame tyrimo projekte “Suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų tyrimų ir plėtros platforma“ (Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-073), kurį vykdė Vytauto Didžiojo universiteto mokslinininkų grupė 2014-2015 metais, buvo sukurti bendrųjų kompetencijų lavinimo moduliai suaugusiesiems, tarp kurių yra moduliai teikiantys kompetencijas, reikšmingas įsidarbinimui bei įsitvirtinimui darbo rinkoje, pavyzdžiui, mokymosi mokytis gebėjimų bei verslumo gebėjimų lavinimo moduliai. Šie mokymosi moduliai yra pasiekiami interneto platformoje ir gali būti naudojami individualiam mokymuisi bei mokymusi grupėje.

Effective methodologies for enhancement of self-esteem of 45+

http://tutikraigali.lt/kaip-didinti-savo-saviverte/

Tado Rakausko sukurta svetainė, skirta asmens savivertės stiprinimui.

https://dziaugiuosisavimi.lt/

Sužaidybinta internetinė asmenybės stiprinimo erdvė.

Sources of Personal development services

Asmeninio tobulėjimo paslaugas suaugusiesiems teikia įvairūs suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjai.

Alytaus Trečiojo amžiaus universitetas (TAU) www.alytaustau.info

Didžiasalio bendruomenės centras  dids@ignalina.lt

Druskininkų švietimo centras www.dscentras.lt

Kauno rajono švietimo centras www.centras.krs.lt

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras www.smc.kedainiai.lm.lt

Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institutas www.ku.lt/tsi

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras www.marsc.lt

Molėtų švietimo centras www.sc.moletai.lt

Panevėžio rajono švietimo centras centras@prpsc.lt

Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba www.rspt.lt

Šiuolaikinių didaktikų centras, VšĮ  www.sdcentras.lt

Žinijos” draugija www.zinija.lt

 


Mokymas

 

Effective methodologies for motivation to further education / job of 45+

Nordic+ „Auksiniai“ senjorų mokymosi pavyzdžiai
http://www.sdcentras.lt/proj_gold.htm

Projekto tikslas – sukaupti turimas žinias apie mokymo metodus ir turinį, kurie galėtų būti taikomi sėkmingam senjorų mokymuisi ir bent iš dalies rasti atsakymus į šiuos klausimus: Kaip yra atsižvelgiama į vyresnio amžiaus žmonių poreikius, planuojant mokymo turinį, parenkant mokymo metodus ir organizuojant mokymą? Kaip šiandienines mokymosi galimybes pritaikyti vyresnio amžiaus žmonių poreikiams? Kaip įsitikinti, ar pagyvenę žmonės turi galimybę dalyvauti mokymuose ir gauti iš jo naudos? Kaip įtraukti nesimokančius? Kaip įgyvendinti nuolatinio mokymosi idėją praktikoje? Projektu siekiama prisidėti prie suaugusiųjų švietimo kokybės gerinimo. Projekto tikslas – išanalizuoti sėkmingą vyresniojo amžiaus žmonių mokymo praktiką projekto partnerių šalyse ir skleisti šią informaciją suaugusiųjų švietimo organizacijose, valdžios institucijose, bei naudoti profesinėje veikloje.

  Good practices for training of 45+

  http://www.adaptation.senjoru-centras.lt/our-materials.html

  ES Grundtvig mokymosi partnerysčių projekte @daptation buvo sukurti ir išbandyti informacinių technologijų gebėjimų lavinimo moduliai.

  http://pameistryste.lt

  Siekiant užtikrinti kokybišką profesinį mokymą bei kvalifikuotų specialistų paruošimą darbo rinkai, 2013-2015 m. darbo rinkos mokymo centrai įgyvendino projektą „Profesinis mokymas pameistrystės forma darbo rinkos mokymo centruose“, Nr.VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-027, finansuojamą Europos Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto metu kvalifikaciją pameistrystės forma įgijo virš 1000 darbininkų visoje Lietuvoje. Dėl mokymo organizavimo pameistrystės forma prašome kreiptis į Jūsų regiono bei srities darbo rinkos mokymo centrą.

   http://akc.vdu.lt/

  Projektas „ INOVATYVUS POŽIŪRIS Į SUAUGUSIŲJŲ BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ VYSTYMĄ/ INNOVATIVE APPROACHES IN DEVELOPING KEY COMPETENCES FOR ADULTS Nr. NPHZ-2014/10148. Projekto vykdymo metu buvo sukurti suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų lavinimo  moduliai, kurie yra patalpinti internetinėje platformoje: http://akc.vdu.lt/ Sukurti moduliai bus įrankis ir padės lavinti bendrąsias kompetencijas suaugusiesiems. Moduliais gali naudotis ir patys besimokantieji, ir suaugusiųjų švietimo įstaigos.

   

  Sources of relevant Training services

  Profesinio mokymo paslaugas suaugusiesiems teikia profesinio mokymo centrai ir darbo rinkos mokymo centrai.  Štai keleto stambiausių profesinio mokymo centrų nuorodos:

  Alytaus profesinio rengimo centras http://www.aprc.lt

  Šiaulių profesinio mokymo centras http://www.sprc.lt

  Elektrėnų profesinio rengimo centras www.epmc.lt

  Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras http://www.vjdrmc.lt

  Vilniaus statybininkų rengimo centras http://www.vsrc.lt

  Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras http://www.kaupa.lt

  Kauno mechanikos mokykla www.kamemo.lm.lt

  Kauno maisto pramonės mokykla www.kmpm.lm.lt/

  Kauno statybininkų rengimo centras www.src.kaunas.lm.lt

  Marijampolės profesinio rengimo centras http://www.mprc.lt

  Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla www.laivusrm.ten.lt

  Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras www.klaipedosdrmc.lt

  Panevėžio profesinio rengimo centras www.panprc.lt/

  Utenos regioninis profesinio mokymo centras  https://www.utenosrpmc.lt/

  Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras www.vpm.lt/

  Profesinio rengimo metodinį koordinavimą ir aprūpinimą vykdo Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras http:// www.kpmpc.lt.

   


  Instruktavimas

   

  Good practices for coaching/mentoring/counselling of 45+

  http://www.e-mentoring.eu

  Šio projekto tikslas praturtinti aukštojo mokslo studentų, profesinio mokymo institucijų studentų ir suaugusiųjų įsidarbinamumo arba grįžimo į darbo rinką, arba savo verslo kūrimo kompetencijas.

  Good practices for coaching of 45+

  http://countrytemplate….

  Tarptautinė ICC koučingo bendruomenė naudoja mokymosi programas ir metodikas, sukurtas Lambent. Ši koučingo metodika kasmet naudojama 30-yje pasaulio šalių, 100 mokymų programų. Nuo 2001 metų pagal šią metodiką buvo apmokyta daugiau nei 7500 žmonių 60-yje pasaulio šalių. Jos struktūra ir mokymo metodai paremti andragogikos (suaugusiųjų mokymo teorijos ir praktikos) principais, kurie leidžia pritraukti, motyvuoti ir efektyviai perduoti žinias ir įgūdžius suaugusiems. Kursų struktūra ir turinys suteikia dalyviams žinių, įgūdžių ir skatina asmeninį tobulėjimą.

  Good practices for mentoring and consultation of 45+

  http://www.e-mentoring.eu

  Projekto tikslas – praturtinti aukštojo mokslo studentų, profesinio mokymo institucijų studentų ir suaugusiųjų įsidarbinamumo arba grįžimo į darbo rinką, arba savo verslo kūrimo kompetencijas.

   http://www.suaugplunge.lt/files/dokumentai/…

  ES Mokymosi visą gyvenimą programos projekto DARBINGO AMŽIAUS PAILGINIMAS – PEDAGOGIKA GRĮSTAS DARBUOTOJŲ PERSIKVALIFIKAVIMAS metu parengtos suaugusiųjų konsultavimo mokymosi ir užimtumo klausimais gairės.

   

  Dalintis