Įveikti vyresnių kaip 45 m. amžiaus suaugusiųjų skaitmeninių ir darbo įgūdžių trūkumo problemą| Integruoti suaugusiuosius į Europos skaitmeninę darbo erdvę

APIE PROJEKTĄ
Koks tai projektas

APIE PROJEKTĄ

Šiuo metu 46 proc. Europos Sąjungos gyventojų yra vyresni nei 45 metų amžiaus („45+ Eurostat“ duomenys).  73 proc. turi aukštesnės viduriniojo ugdymo pakopos išsilavinimą (ISCED 3-6), o 38 proc. yra įgiję tik privalomąjį vidurinį išsilavinimą (ISCED 0-2). 25 proc. ES suaugusiųjų neturi jokio formaliojo išsilavinimo, kuris būtų aukštesnis nei privalomasis vidurinis išsilavinimas (2015 m. „Eurydice“ ataskaita). Nors ši grupė sudaro beveik pusę ES gyventojų skaičiaus, jų užimtumo lygis žemesnis nei tų, kurie turi aukštąjį išsilavinimą (62 proc. lyginant su 78 proc. tų, kurie yra baigę universitetines studijas).  Be to, asmenų, kurie vyresni kaip 55 m. amžiaus, užimtumo lygis siekia tik 38 proc.

Šios amžiaus grupės gyventojai atvedė Europos visuomenę į moderniuosius laikus. Todėl kyla klausimas: „kaip susiklostė tokia situacija?“.
Be abejonės, norint, kad ši tendencija neįsivyrautų ir kad tokie piliečiai dar galėtų išnaudoti visą savo potencialą, kurį gali pasiūlyti visuomenei šiandien ir ateityje, reikia įdėti daug pastangų ir skirti dėmesio problemoms įvairiose srityse.
Tai – projekto „Mature 45+“ pagrindas.