Mūsų tikslai aktualūs

Projektas skirtas vyresniems kaip 45 m. amžiaus asmenims ir jų mokytojams. Projekte numatyta siekti šių tikslų:

1. Įveikti vyresnių kaip 45 m. amžiaus suaugusiųjų skaitmeninių ir darbo įgūdžių  trūkumo problemą, pasitelkiant dinamišką skaitmeninį centrą, suteikiant priemones skaitmeninių ir darbo įgūdžių tobulinimui.

2. Integruoti suaugusiuosius į Europos skaitmeninę darbo erdvę, sukuriant mobiliąsias programėles skaitmeniniams įrenginiams, kuriais naudojasi suaugusieji ir per kurias jie nuolat galėtų gauti paatarimų ir konsultacijų, darbo ir mokymų pasiūlymus arba individualiai jiems atrinktą tinkamą aktualią informaciją.

Pagrindinė varomoji jėga, siekiant šių tikslų ir kuriant atitinkamus produktus – dinamiškumas, realus laikas, sąveika ir integracija.

Šį darbą atliksime per dvejus metus, o produktus išbandys 20 mokytojų/kuratorių ir 40 suaugusiųjų keturiose šalyse.

Pagal projektą numatytasis virtualus centras ir mobilioji programėlė – tik pirmieji žingsniai numatant ir plėtojant šios sąjungos narių  integracinę veiklą.

 

Ką suteiksime bendruomenei

Apčiuopiamą naudą
  • Virtualų kompiuterinių ir darbo įgūdžių centrą, skirtą vyresniems kaip 45 m. amžiaus asmenims.
  • Skaitmenines savišvietos ir savarankiško mokymosi  (arba perduodamų įgūdžių mokymosi atveju yra numatyti mokytojai) konsultacijas šiandien Europos rinkoje aktualiais skaitmeninių ir užimtumo kompetencijų klausimais.
  • Programėles mobiliesiems prietaisams, skirtas naudotojų sąveikai užtikrinti, ir virtualų centrą (lengvai pasiekiama mokymuisi reikalinga informacija, darbo pasiūlymai, darbo konsultacijos ir mokymai, mokymosi medžiaga).
Strateginiai rezultatai
  • Suformuoti nuolatinę vyresnių nei 45 m. amžiaus suaugusiųjų auditoriją, kuri palaikytų realaus laiko ryšius, kuriai būtų siūloma dinamiška informacija ir nuolat teikiami aukštos kokybės mokymai.
  • Suvienyti dėstytojus, kurie užtikrintų, kad besimokantys suaugusieji nuolat gautų aktualią informaciją ir reikalingus išteklius.