Att se till att personer över 45 år får tillräckligt med digital kompetens i arbetslivet| Att aktivt integrera vuxna i det europeiska arbetet med den digitala miljön

Projektet handlar om
Vad handlar det här om

Projektet handlar om

För närvarande är 46 % av EU: s befolkning över 45 år (45+ Eurostat).
73 % har gymnasieutbildning (ISCED 3-6). 25 % av EU’s vuxna saknar gymnasieutbildning (Eurydice Report 2015). Även om denna grupp, 45+, utgör nästan hälften av EU: s befolkning har de en lägre sysselsättningsgrad än de med eftergymnasial utbildning (62 % jämfört med 78 % av dem med universitetsstudier ). Dessutom faller sysselsättningsnivåerna ner till endast 38 % för personer över 55 år.

Om denna grupp som med sina kunskaper, har skapat det moderna samhälle vi lever i dag, hur kan det då komma sig att så många av dem idag står utan sysselsättning?
Det måste finnas många områden som vi behöver arbeta med för att vända denna trend och ta tillvara all den kunskap och kompetens personer över 45 besitter.  De har fortfarande mycket att erbjuda vårt samhälle nu och i framtiden.
Detta är utgångspunkten för arbetet i Mature 45+ projektet.