Våra mål är välbehövliga

Projekt vänder sig till vuxna över 45 år och deras handledare. Målen för projektet är:

1. Att se till att personer över 45 år får tillräckligt med digital kompetens i arbetslivet så att de inte halkar efter och hamnar utanför arbetsmarknaden. Detta ska ske med hjälp av en virtuell plattform med resurser för utveckling av digitala kunskaper och annan kompetensutbildning.

2. Att aktivt integrera vuxna i det europeiska arbetet med den digitala miljön genom en APP för mobila enheter, där man får tillgång till handledning, lediga jobb, utbildningsmöjligheter och annan intressant information avsedd för deras profil.

Grundpelarna för at nå dessa mål och utformningen av produkterna är; dynamik, realtid, sammanlänkning och integration.

Detta arbete kommer att ske under en period av två år och produkterna kommer att testas av 20 handledare och 40 vuxna fördelade mellan 4 länder.

Den virtuella plattformen och Appen som tas fram i detta projekt är ett första steg i utvecklingen av framtida integrativa åtgärder för målgruppen i projektet.

 

 

Vad vi kommer att utveckla

Konkreta resultat
  • En virtuell plattform för utveckling av digital och arbetslivskompetens, som vänder sig till vuxna över 45 år.
  • Handledning, eller självstudier med digital handledning, inom IT- och annan yrkeskompetens som behövs på den europeiska marknaden.
  • En App för mobila enheter som är avsedda för interaktivitet mellan användare och den virtuella plattformen, med omedelbar tillgång till utbildningsinformation, jobberbjudanden, jobbrådgivning och utbildningshandledning
Strategiska resultat
  • Nå ut till målgruppen vuxna över 45 år, genom att etablera kontakt, erbjuda dynamisk information och fortbildning.
  • Integrera handledare så att de kan tillhandahålla relevant information och resurser.